Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu
 
28.02.2018
 
 
SINAVIN ADI: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı
 
SINAV USULÜ: Sınav; sözlü olarak ve tek oturumda yapılacaktır.
 
 Oturum saat 08:30’da  başlayacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.
 
Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.
 
SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaklardır.
 
SINAV YERİ: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
 
SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz intranet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
 
İLANEN DUYURULUR
 
 
 
EK: Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi görmek için tıklayınız.